Produkty

1) ŠTĚP ROHOVKOVÝ PRO KERATOPLASTIKU

Štěp je tvořen korneosklerálním rohovkovým terčem odebraným od zesnulého dárce v souladu s požadavky legislativy. Tkáň je umístěna ve výrobcem dodávané lahvičce se skladovacím médiem obsahujícím EUSOL-C a opatřena štítkem s unikátním identifikačním SEC (Single European Code) kódem. Rohovka je po odběru vyšetřena na štěrbinové lampě a spekulárním mikroskopu.

Více informací

2) LAMELA ROHOVKOVÁ PRO DMEK
Štěp je tvořen manuálně hydroseparovanou descemetovou membránou s vrstvou endotelu, která je vložena do DMEK zavaděče. Lamela je připravena v čistém prostoru z rohovky odebrané od zesnulého dárce v souladu s požadavky legislativy. Následně je společně se skladovacím médiem EUSOL-C přenesena do transportní lahvičky a opatřena štítkem s unikátním identifikačním SEC (Single European Code) kódem. Rohovka je před přípravou lamely vyšetřena na štěrbinové lampě a spekulárním mikroskopu.

Více informací

3) LAMELA ROHOVKOVÁ PRO DALK
Štěp je tvořen manuálně odpreparovanou přední částí rohovky složeného z epitelu, Bowmanovy membrány a stromatu o definovaném průměru. Lamela je připravena v čistém prostoru z rohovky odebrané od zesnulého dárce v souladu s požadavky legislativy. Následně je společně se skladovacím médiem EUSOL-C přenesena do transportní lahvičky a opatřena štítkem s unikátním identifikačním SEC (Single European Code) kódem. Rohovka je před přípravou lamely vyšetřena na štěrbinové lampě a spekulárním mikroskopu.

Více informací

Pokyny pro použití - Štěp rohovkový pro keratoplastikuPokyny pro použití - Lamela rohovková pro DMEKPokyny pro použití - Lamela rohovková pro DALK