XXXV. setkání Evropské asociace očních bank v Antverpách

Zástupci Oční tkáňové banky Gemini měli nedávno tu čest zúčastnit se XXXV. výročního setkání Evropské asociace očních bank (EEBA) v Antverpách. Toto prestižní setkání věnované pokroku v oblasti očního bankovnictví, přivítalo profesionály, vědce, oftalmology a výzkumníky z celé Evropy k výměně znalostí, sdílení osvědčených postupů a rozvoji mezioborové spolupráce.

Stěžejními tématy konference bylo rohovkové bioinženýrství, alternativy umělé rohovky pro transplantaci tkání, digitalizace očních tkáňových bank či strategie pro zvýšení povědomí veřejnosti o dárcovství tkání.

Členové Oční tkáňové banky Gemini opustili konferenci vybaveni novými poznatky a připraveni dále zvyšovat standardy péče v oblasti tkáňového zařízení a transplantace oční tkáně.