Výroční zpráva tkáňové banky za rok 2023

Oční tkáňová banka Gemini získala 15.3.2022 povolení činnosti tkáňového zařízení. V souladu s §4 zákona č.296/2008Sb. o lidských tkáních a buňkách v platném znění a dle §10 Vyhlášky č. 422/2008Sb. byla vypracována výroční zpráva Oční Tkáňové banky Gemini za rok 2023.

Celá výroční zpráva je k dispozici zde:

Výroční zpráva TZ za rok 2023