Výroční zpráva tkáňové banky za rok 2022

Oční tkáňová banka Gemini získala 15.3.2022 povolení činnosti tkáňového zařízení. Letos poprvé jsme tak v souladu s §4 zákona č.296/2008Sb. vypracovali výroční zprávu Oční tkáňové banky Gemini za uplynulý rok. Celá výroční zpráva je k dispozici zde.

Vyrocni zprava TZ za rok 2022