Naděje v podobě transplantace rohovky

Rohovka je unikátní transparentní tkáň, které náleží důležité optické vlastnosti a skládá se z několika vrstev. Na rozdíl od jiných lidských tkání je bezcévná, bohatě zásobená nervy s pravidelnou morfologií obsahující dvě základní membrány.

Transplantace rohovky, tzv. keratoplastika, se v současné době stala běžně prováděným očním chirurgickým zákrokem, který je hrazen ze zdravotního pojištění. Lékař operaci indikuje nejčastěji v případech, kdy je rohovka nedostatečně transparentní, zdeformovaná, ztenčená nebo poraněná, a tento stav již nelze zlepšit konzervativní léčbou.

Příčiny špatného stavu rohovky mohou být získané i geneticky podmíněné. Obvykle se u pacientů setkáváme s poúrazovými stavy, následky infekce, dědičnými onemocněními, jako jsou např. keratokonus nebo fuchsova dystrofie.

Existují dva typy transplantací lidské rohovky. První je tzv. penetrující, kdy je rohovka nahrazována v celé své tloušťce. Druhým typem je lamelární, kdy jsou transplantovány pouze některé vrstvy rohovky. Lamelární transplantace jsou moderním trendem, protože zachovávají část původní rohovky, poskytují rychlejší zrakovou rehabilitaci a menší riziko odmítnutí transplantované tkáně.

Tento ambulantní zákrok se neprovádí v celkové anestezii, nýbrž pouze za použití lokálního znecitlivění. Doba operace se v průměru pohybuje v délce 1,5 hodiny. Jako u každé transplantace i zde existuje riziko odmítnutí dárcovské tkáně příjemcem. Velmi důležitou roli hraje pooperační režim, kdy je nezbytné dodržovat pravidelné kontroly, užívat léky a dbát zvýšené opatrnosti, např. vyhýbat se prašnému, infekčnímu či rizikovému prostředí. Alespoň tři měsíce se vyvarovat aktivitám, které mohou vést k očnímu úrazu včetně některých sportů. Nezvedat těžké věci a počítat s dlouhou rekonvalescencí a pomalým zlepšováním zraku, které může trvat i déle než rok.