Za dveřmi oční tkáňové banky

Zajímá Vás, jak to na takové oční tkáňové bance vypadá? Do čistých prostor oční tkáňové banky se dostane jen hrstka povolaných. Je zde totiž přísně regulována koncentrace částic, teplota čistého vzduchu nebo tlak či vlhkost. Osobní prohlídka prostor banky tedy není nepovolaným zaměstnancům ani veřejnosti umožněna. Nahlédnout, jak vypadá přísně kontrolované zdravotnické prostředí, tak můžete alespoň prostřednictvím krátké videoprohlídky níže.

Veškerá činnost tohoto tkáňového zařízení se věnuje výhradně oční rohovce. Jejímu odběru, kvalitativnímu vyšetřování, zpracování, skladování a dodání k transplantaci či distribuci do dalších zdravotnických zařízení.

Čisté prostory oční tkáňové banky Gemini obsahují špičkové přístrojové vybavení jako moderní endotelový mikroskop, štěrbinovou lampu nebo laminární box. Pro potřeby skladování slouží hlubokomrazící boxy, klimatizační komora a laboratorní mraznička.